Wonder Wheel สนุกมาก

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1918 และเปิดให้บริการแก่นักท่องเทียวในปี 1920 ความพิเศษของมันคือเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีตู้นั่งสองชั้น คือ ชั้นนอกสุด และชั้นใน รองรับจำนานคนได้ถึง 144 คน ขึ้นไปที่ความสูงสุด 46 เมตรจากพื้นดิน โดยตัวมันเองมีน้ำหนักมากถึง 200 ตันเลยทีเดียว